Τρέχοντα

ΜΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΩ | Αναγνώριση Θεραπευτών | Δωρεάν Θεραπείες

Πιστοποίηση, Αναγνώριση, Εμπιστοσύνη στις Εναλλακτικές Θεραπείες σήμερα!


  Γίνε μέλος στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που διαφυλάσσει και προωθεί τις εναλλακτικές θεραπείες, τους εναλλακτικούς θεραπευτές & τα κέντρα στην Ελλάδα με τίτλο Πανελλήνια Ένωση Συμπληρωματικής Εναλλακτικής Ιατρικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης «Θεραπεύω» (Π.Ε.Σ.Ε.Ι.Ψ.Υ.) Μ.Κ.Ο., αντιμετώπισε άμεσα και αποτελεσματικά τα θέματα υγείας με τις εναλλακτικές θεραπείες που ταιριάζουν στην περίπτωσή σου και αν είσαι θεραπευτής ή θεραπευτικό κέντρο απέκτησε την αναγνώριση που ψάχνεις στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό.

Κατηγορίες Μελών:

 • Απλά Μέλη - Φίλοι της Ένωσης.
 • Τακτικά Μέλη - Ασκούμενοι Θεραπευτές.
 • Ασημένια Μέλη - Εγκεκριμένα Μέλη Εναλλακτικοί Θεραπευτές.
 • Χρυσά Μέλη - Εκπαιδευτές Εναλλακτικοί Θεραπευτές.
 • Μέλη Οργανισμοί, Φορείς, Εταιρείες.

Απλή Συνδρομή: 20€* / έτος

Ετήσιες Συνδρομές:

Απλό Μέλος 59€ (παροχή για όλους)

 • Δωρεάν Απεριόριστες Θεραπείες όλο το χρόνο. Δράση: Θεραπευομαι Δωρεάν.
 • Δωρεάν Εκπαίδευση/Σεμιναρια κάθε μήνα.
 • -20% για 1 έτος σε όλες τις υπηρεσίες.
 • 4 ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικές συνεδρίες μέσω Skype.
 • -10% σε εκπαιδευτικά προγράμματα & σεμινάρια.
 • Συνεργασία με σταθερούς εθελοντές ιατρούς και θεραπευτές που προσφέρουν δωρεάν το έργο τους σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα: Ψυχολόγοι, Ιατροί, Δάσκαλοι Γιόγκα, Φυσικοπαθητικοί, Ενεργειακοί Θεραπευτές, Διατροφολόγοι, Εκπαιδευτές.
 • Ευκαιρίες προσφοράς & εθελοντισμού.

Ασημένιο Μέλος 69€ (αφορά θεραπευτές)

 • Πιστοποίηση Θεραπευτή**: Εγγραφή στη λίστα με τους επίσημους εναλλακτικούς θεραπευτές ως αναγνωρισμένο μέλος βάση του καταστάτικου.*
 • -20% για 1 έτος σε όλες τις υπηρεσίες.
 • -20% σε εκπαιδευτικά προγράμματα & σεμινάρια της σχολής.
 • ΔΩΡΕΑΝ δημοσίευση 4 άρθρων (με αναφορά ειδικότητας) στο blog & στο Ολιστικό Περιοδικό Υγείας Alternative Press.
 • ΔΩΡΕΑΝ καταχώρηση στο επαγγελματικό Οδηγό Ολιστικης Υγείας.

Χρυσό Μέλος 99€ (αφορά θεραπευτές & κέντρα/σχολές)

 • Πιστοποίηση Θεραπευτή/Κέντρου**:Εγγραφή στη λίστα με τους επίσημους εναλλακτικούς θεραπευτές ως αναγνωρισμένο μέλος βάση του καταστάτικου ΠΕΣΕΙΨΥ*.
 • Εγγραφή στη λίστα με τα πιστοποιημένα κέντρα ως αναγνωρισμένο μέλος βάση του καταστάτικου ΠΕΣΕΙΨΥ*.
 • -20% για 1 έτος σε όλες τις υπηρεσίες.
 • -20% σε εκπαιδευτικά προγράμματα & σεμινάρια της σχολής.
 • ΔΩΡΕΑΝ δημοσίευση 6 άρθρων (με αναφορά ειδικοτήτων κέντρου/σχολής) στο blog & στο Ολιστικό Περιοδικό Υγείας Alternative Press.
 • ΔΩΡΕΑΝ δημοσίευση 4 σεμιναρίων στο Ολιστικό Περιοδικό Υγείας Alternative Press.
 • ΔΩΡΕΑΝ καταχώρηση στο επαγγελματικό Οδηγό Ολιστικης Υγείας.


* Για εγγραφές μελών & αιτήσεις πιστοποίησης επικοινωνήστε μέσω e-mail ή τηλεφωνικά στο 6948040045 ώρες 14:00-19:00 Δευτέρα – Παρασκευή.

** Οι αιτήσεις πιστοποίησεις διεξάγονται μέσα σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης. Στο κόστο μέλους συμπεριλαμβάνεται το κόστος ελέγχου του θεραπευτή/κέντρου/σχολής. Εφόσον ο έλεγχος ολοκληρωθεί με επιτυχία δίνεται γραπτώς η αναφορά της αναγνώρισης του θεραπευτή/κέντρου/σχολής βάση του καταστάτικου του Π.Ε.Σ.Ε.Ι.Ψ.Υ. «ΘΕΡΑΠΕΥΩ» ANACAMPSYS έναντι του ποσού των 100€ για τους θεραπευτές και 200€ για τα κέντρα/σχολές και ισχύει για 1 χρόνο.

*Δε περιλαμβάνει δωρεάν θεραπείες. Αφορά την απλή εγγραφή Μελών.

_________________________________________________________________________

  Join the ASSOSIATION for NATIONAL COMPLIMENTARY ALTERNATIVE MEDICINE & PSYCHOLOGY SUPPORT «ANACAMPSYS» an Non-Profit Foundation in Greece that preserves and promotes alternative therapies, alternative therapists and centers in Greece.Are you a patient? Release yourself and improve your health & benefit by becoming our member.Are you a therapist or treatment center, so become our member and benefit multiple; recognition you were looking in Greece & Abroad, education & training for you and your employees. Discounts & free advertisement!

Yearly Subscriptions:

White Member 59 € (subscription for all)

 • -20% For one year to all services
 • 4 FREE counseling sessions via Skype
 • -10% In educational programs and seminars

Silver Member 69 € (subscription for therapists)

 • Certified Therapist **: Subscribe to list of official alternative healers as an accredited member of Association based ANACAMPSYS. *
 • -20% For one year to all services.
 • -20% In educational programs and seminars School.
 • FREE publish of 4 articles (with specialty reference) on the blog & Holistic Health Alternative Press Magazine (www.alter-press.com).
 • FREE entry to professional Holistic Health Guide.

Gold Member 99 € (subscription for therapists and centers / schools)

 • Certified Therapist / Center **: Subscribe to list of official alternative healers as an accredited member of Association based ANACAMPSYS. *
 • Registration in the list of accredited centers as an accredited member of Association based E.TH.K.E. *
 • -20% For one year to all services.
 • -20% In educational programs and seminars School.
 • FREE publish six articles (with reference center of specialties / school) in the blog & Holistic Health Alternative Press Magazine.
 • FREE publication four seminars in Holistic Health Alternative Press Magazine.
 • FREE entry to professional Holistic Health Guide.

* For new memberships and certification applications contact by e-mail or by phone at 6948040045 hours 14: 00-19: 00 Monday – Friday.

** Applications certifications held within 15 working days of application. Member included in the cost of cost control of the therapist / center / school. If the test is successful given written mention of recognition of the therapist / center / school based on the Statute of the ANACAMPSYS for the sum of 100 € for therapists and 200 € on centers / schools and is valid for 1 year.

logo-test1.png
footer-image-under-logo.png
© ΟΛΟΝ Designed and Developed by LogicSoft

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.